Fibermöte 22/11

2018-11-14

Nu äntligen drar fiberprojektet igång på riktigt!

Det börjar med informations- och kontraktsmöte den 22 november kl 19 i Tegnaby Bygdegård.
Då kommer vi från bygdegårdsföreningen/fiberföreningen och representanter från Wexnet informera om hur projektet är tänkt att genomföras.
Vi vill genomföra projektet på precis det sätt som vi talat om hela tiden: Wexnet gräver, lägger ner fiber, ansluter fibern in i fastigheten och, när allt är klart, driver de nätet och levererar de tjänster var och en vill ha.
Nu gäller två förutsättningar för att projektet verkligen skall gå att genomföra!
Den ena förutsättningen är uppfylld genom att vi har fått bidrag, 2,1 milj kr av staten, för läggningen av fibernätet.
Den andra förutsättningen är vi själva! Nu måste tillräckligt stor andel av fastighetsägarna skriva kontrakt med Wexnet för att kostnaden per fastighet skall bli överkomlig.
På mötet den 22 november kommer det vara möjligt att teckna kontrakt direkt, men den som vill ta med sig kontraktet hem och fundera, kan göra det.
För att inte dra ut på detta för länge, har vi satt ett sista datum för kontraktsskrivande till den
19 december.
Vi har satt detta datum för att då kunna avgöra om det är tillräckligt underlag (antal fastigheter som vill ansluta sig) för att dra igång projektet.